Velká Bíteš

1.stupeň - Velikonoční projektový den

Dne 31. března 2010, přestože venku pršelo, sluníčko nesvítilo, zkrátka počasí se „škaredilo“ tak, jak se na „Škaredou středu“ patří, u nás ve třídě zářily dětské oči druháků, jelikož jsme si tento den zpestřili velikonočním projektovým učením.

0311.jpg0312.jpg 0313.jpg0314.jpg0315.jpg0316.jpg0317.jpg0318.jpg

Kromě připomenutí si velikonočních tradic a zvyků se děti s radostí pustily do zábavných opakovacích úkolů z matematiky, českého jazyka,…s velikonoční tematikou. Celý den pracovaly ve dvojicích nebo ve skupinkách, vzájemně si radily, pomáhaly a nikdo se na nikoho nemračil – neškaredil.
V pracovních činnostech si děti vyrobily velikonočního mrkacího zajíčka, v tělesné výchově hrály pohybové hry taktéž s velikonočním zaměřením a během dne si s veselou zpívaly jarní písničky. Také ve třídě hledaly schovaná vajíčka.
Na závěr dne za splnění velikonočních úkolů byly všechny děti odměněny velikonoční sladkostí. Popřáli jsme si veselé Velikonoce a všichni jsme se těšili na velikonoční prázdniny.

Mgr. Lišková Ilona