Velká Bíteš

Na bítešském jarmarku

Folklorní pořad Na bítešském jarmarku, složený z lidových písní, tanců, zvyků a her Podhorácka a Horácka, má již své tradiční místo ve výchovně vzdělávacím procesu naší školy. V letošním osmém ročníku byla otevřena další „skříňka s rodinným stříbrem“ v podobě pověsti o zastřeleném posledním vlku v jinošovských lesích.

0104.jpg0105.jpg 0106.jpg0107.jpg
Pod názvem Jak fořt Schwejda skolil vlka ji předvedl Bítešan 15. Vánoční atmosféru navodilo pásmo Nezbední koledníci, které nacvičili členové tanečního kroužku naší školy. Za doprovodu houslí Kamily Coufalové jsme vyslechli lidové písničky v podání souboru Zpěváčci. Na všech účinkujících bylo znát, že zpívají, hrají a tancují s velkou chutí a radostí. Jejich spolužáci jim na oplátku vytvořili příznivou atmosféru v hledišti.

Mgr. Vlasta Musilová