Velká Bíteš

2. stupeň - Exkurze Kralice a Mohelno

Žáci 7. ročníku absolvovali v letošním školním roce poslední exkurzi, která pro ně byla připravena v souladu s naším školním vzdělávacím programem.
Nejdříve zavítali do Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, do muzea s nálezy archeologického výzkumu a dochovanými tisky Jednoty bratrské, kde se seznámili s historií tiskárny, která byla vybudována v někdejší tvrzi. Proslavila se především na konci 16. století, kdy zde byla vytištěna známá šestidílná tzv. Bible kralická. Stala se unikátem jak svým tiskem, tak i formou českého jazyka, kterou byla přeložena.

Sedmáci zavítali také do kostela svatého Martina, kde si mimo jiné mohli prohlédnout výzdobu zdí, ze kterých je možné přečíst např. citáty z oné Bible.

Zaujal je rovněž pomník knize - Bibli kralické, jenž zde byl postaven jako první na světě roku 1936.

Poté se vydali směrem národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. V rámci projektu Příroda kolem nás se totiž seznamujeme se zajímavými místy v našem regionu. Jedná o chráněné území v sousedství obce Mohelno. Patří k nejpozoruhodnějším a nejcennějším přírodním rezervacím v celé České republice. Je unikátní svou flórou a faunou, které jsou kromě geografické polohy a klimatických poměrů ovlivněny i substrátem, kterým je hadec. Typické pro tuto oblast jsou nanismy, což jsou trpasličí formy rostlin formované specifickými podmínkami. Mezi vzácné druhy, které se zde vyskytují patří např. podmrvka hadcová (jediná lokalita v ČR), sleziník hadcový, divizna fialová, sysel obecný, ještěrka zelená, celkem 60 druhů mravenců a řada dalších. Absolvovali jsme naučnou stezku. Zhlédli jsme informační tabule s údaji o biotopech - stanovištích, jež se zde vyskytují, jako např. skalní hrany, step, hadcová doubrava, okolí řeky. Podařilo se nám pozorovat kavyl (vousatá tráva), ostřici nízkou (vytvářející kruhovité útvary), nanismy jitrocele prostředního, sleziník hadcový, šalvěj, hvozdíky, mateřídoušku, tařici skalní, svinuli, ještěrku zelenou a řadu dalších.

Renata Pohanková a Pavel Holánek

469.jpg470.jpg471.jpg472.jpg473.jpg474.jpg