Velká Bíteš

1. stupeň - Malování s Petrou


Požární výchova je jedním z témat, kterému se s dětmi věnujeme poměrně často. Tentokrát jsme si o nebezpečí požáru, o chování v případě požáru, o hasičích, jejich technice a namáhavé, zodpovědné, nebezpečné práci nejen povídali, ale toto téma jsme i výtvarně zpracovali kolorovanou kresbou.

141.jpg142.jpg 143.jpg
Všechny děti se snažily, jak nejlépe uměly, jelikož je tato oblast opravdu zajímá a baví. Jejich úsilí bylo spojeno také s tím, že se chtěly zúčastnit celorepublikové výtvarné soutěže pod názvem MALOVÁNÍ S PETROU na téma „Hasiči – naši kamarádi“.
Paní učitelky vybraly sedm nejpodařenějších výtvorů, které zaslaly do zmiňované soutěže. Naši „slavní malíři“ jmenovitě: 1.A - Nikolka Batelková, Jeník Geisselreiter, Lenička Kročilová, Eliška Spurná 1.B - Maruška Čermáková, Vašík Chadim a Anička Schwarzbachová Ostatní děti namalovaly rovněž pěkné obrázky, z nichž jsme si udělali výstavku ve škole.
Dne 4. 6. 2009 s doprovodem pana starosty města Velké Bíteše Mgr. Miroslava Báni nás v prvních třídách navštívil poslanec Parlamentu ČR pan Karel Černý, který tuto soutěž vyhlásil. Osobně vybraným dětem pogratuloval za účast v této soutěži a odměnil je drobnými cenami. Při té příležitosti pan Černý popřál všem prvňáčkům hezké blížící se prázdniny.

Mgr. Ilona Lišková