Velká Bíteš

2. stupeň - Projekt Voda

„Přichází na svět a nemá viny. Zvolna se rozlévá do krajiny. Matkou je mu zem, po které volně stéká. Rodí se jak Pramen. A umírá jak Řeka…“ To jsou slova písničky, která před několika lety provázela úspěšný televizní cyklus Zpět k pramenům, ve kterém se putovalo k neznámým pramenům známých českých, moravských a slezských řek. My jsme si tento text dovolili vypůjčit k úvodu jedné z dílen přichystaných k projektu Voda.

431.jpg432.jpg 434.jpg435.jpg436.jpg
Ale po pořádku. Dne 21.4.2009 se na naší základní škole konal tradiční Den Země. Pro sedmáky letos ve znamení vody. Během úterního dopoledne navštívili místní čistírnu odpadních vod, kde se seznámili s procesem úpravy vody, která do čistírny přitéká, a mohli ji porovnat s kvalitou a čistotou té, která z čistírny vytéká do přilehlého potoka. Další cesty sedmáků se rozdělily. Třída 7.A putovala k prameni pitné vody - k Jakoubkovi, 7.B šla prozkoumat záložní pramen u sv. Antoníčka a 7.C zamířila ke 3., tzv. Knollovu mlýnu, kde se nachází také známý pramen. Součástí průzkumu byl i úklid okolí.

Druhý den, tj. ve středu 22.4., se všichni sedmáci shromáždili v prostředním patře školní budovy, kde byl oficiálně zahájen projekt Voda. Rozlosovali se do čtyř skupin (cca po 20 žácích) a práce mohla začít. V průběhu čtyř vyučovacích hodin se všichni žáci prostřídali ve čtyřech pro ně připravených dílnách - přírodopisné, zeměpisné, češtinářské a fyzikální. Všechny činnosti měly společného jmenovatele - vodu. V přírodopise žáci pracovali s literaturou, vyhledávali např. informace o životě živočichů v mořích i ve sladké vodě. V zeměpise se snažili orientovat se na mapě České republiky a na mapě kraje Vysočina.

V češtině luštili křížovky, hledali příbuzná slova, poslouchali „vodní" písničky, přemýšleli nad literárními díly a nad filmy, ve kterých hraje hlavní roli voda. A konečně ve fyzice propočítávali spotřebu vody, prováděli pokusy s vodou atd.

Po splnění úkolů, jež byly pro žáky přichystány ve všech dílnách, a po vyplnění pracovního listu se opět rozlosovali do dalších skupin a v těch připravovali prezentaci rozličných informací o vodě. Jejich úkolem bylo co nejvíce zaujmout své spolužáky.

Ve čtvrtek během 1. a 2. vyučovací hodiny probíhala v učebně zeměpisu samotná prezentace všech 12 témat. Např. jsme slyšeli o spotřebě balené vody, zhlédli jsme dramatizaci „vodního" literárního díla, uvědomili jsme si význam vody pro náš život, pozorovali jsme zajímavé pokusy s vodou, seznámili jsme se s regionálním vodstvem, podívali jsme se na život v moři aj. Prezentace byly přichystány pomocí programu PPT, pokusů, plakátů apod.

Všechny náměty žáky zaujaly natolik, že pozorně poslouchali. Na závěr prezentací každý (á) žák (yně) hlasoval (a) pro 1 skupinu, jejíž způsob prezentace se mu (jí) zdál nejzdařilejší. Byly vyhodnoceny také fotografie, které měli žáci možnost zasílat do „vodní" fotosoutěže.

Na úplný závěr žáci své postřehy z prožitého projektu zaznamenali do přichystaného dotazníku.

Za kolegy Mgr. Renata Pohanková