Velká Bíteš

2. stupeň - Šestý ročník vítal jaro

„Vrby se nám zelenají, na vše strany rozkvétají… .“ S písničkami na rtech, v rukou vlastnoručně vyrobené Moreny, loučili se žáci 6. ročníku se zimou a vítali nadcházející jaro.

Nejkrásnější roční období a vše s ním spojené se stalo v týdnu od 6.dubna do 10.dubna roku 2009 námětem na celoročníkový projekt. Jakým způsobem se jarní tématika projevila v různých vyučovacích předmětech? Paleta činností spojených daným projektem byla velmi pestrá. Například v hodině anglického jazyka děti na školním hřišti hledaly velikonoční vajíčka s úkoly, na závěr je čekala odměna v podobě čokoládového zajíčka. Hodina dějepisu byla ozvláštněna zkoumáním různých druhů horoskopů. V občanské, výtvarné a hudební výchově žáci nahlédli do zvyklostí týkajících se dnů okolo Velikonoc. Jarní pranostiky, vlastní jména spojená s jarem, názvy obcí odvozené ze jmen zvířat, rostlin a spousta dalších jazykových jevů a zvláštností spojených s jarem tvořily náplň hodin jazyka českého.

Takto by mohla být jmenována ještě celá řada aktivit, které pro děti ve svých hodinách vymysleli jejich vyučující. V pátek se děti sešly v učebně zeměpisu a vzájemně zkonfrontovaly poznatky, které za celý týden k tématice jara nasbíraly.

Co ještě k dané akci dodat ? Nejlépe dát slovo dětem.

„Mně se nejvíc líbila angličtina, protože jsme tam sbírali vajíčka." Jana Šmardová

„V dějepise jsme se učili o slunečních bozích a o Velikonocích v různých státech." Jindřich Voborný

„Nejvíc se mi líbilo povídání o jaru a Velikonocích naší třídy." Aneta Neklapilová

„Líbilo se mi vše, hlavně, že jsem byla na prezentaci práce z dějepisu vybraná já s kamarádkou." Lucie Brychtová

„Líbilo se mi, že jsme se mohli dozvědět něco nového o jaru a Velikonocích." Pavel Neklapil

„Mně se líbilo,že to bylo dobře zorganizované a všichni všechno uměli.A příští rok by se mohlo na závěr mrskat." Petr Havlát

Mgr. Simonová Zdeňka, třídní učitelka 6. B

409.jpg410.jpg411.jpg412.jpg