Velká Bíteš

Adopce na dálku

ZŠ Velká Bíteš se od školního roku 2003/2004 účastní projektu Adopce na dálku, což je vlastně původní projekt Arcidiecézní charity Praha. Prostřednictvím tohoto projektu lze financovat studium a základní péči dětem z velmi chudých rodin v zemích jako je např. Indie, Uganda, Kongo a další. Pro děti je tento projekt v podstatě jedinou možností jak získat vzdělání. Projekt se nám líbí svou myšlenkou a proto jsme se rozhodli ho podpořit.

Nyní financujeme studium tří dětí v Indii - chlapce Praveena, Edwina Pinto Sanju a dívku Amalan. Příspěvky vybíráme v únoru a březnu, protože školní rok v Indii začíná v červnu. Na jaře roku 2004 jsme poprvé zaplatili studium chlapci Praveenovi. V březnu 2006 jsme z příspěvků žáků a učitelů mohli zaplatit školné dalšímu dítěti - dívce Amalan, a v březnu 2008 jsme z vybraných příspěvků zvládli zaplatit studium třetímu dítěti, chlapci Edwinovi. Všechny tři děti jsou z různých oblastí Indie, Praveenovi je 15 let, Amalan má 9 roků a Edwin Pinto Sanju 11 let. Podmínky, ve kterých rodiny žijí, jsou velmi těžké, obzvláště v případě Amalan, jejíž otec zemřel, matka je námezdní dělnice a se svými čtyřmi dětmi žije v přístřešku podobnému úkrytu pro krávy.

Velmi děkujeme všem žákům a učitelům, kteří přispěli na studium chudých indických dětí. Jen díky těmto příspěvkům mají Praveen, Amalan a Edwin možnost chodit do školy a alespoň jednou denně se řádně najíst.

Více se o našich adoptovaných dětech dozvíte na stránkách školy www.zsbites.cz. Pokud vás zajímá projekt Adopce na dálku, informace naleznete na stránkách www.adopcenadalku.cz.

A zde jsou výsledky letošní sbírky:

Žáci přispěli celkovou částkou 13773 Kč.
Učitelé a vychovatelé přispěli celkovou částkou 3800 Kč.
Celkem se tedy podařilo vybrat 17 573 Kč.

Všem ještě jednou děkujeme.

Mgr. Pavla Švihálková, ZŠ Velká Bíteš