Velká Bíteš

1. stupeň - Co všechno víme o našem městě

V průběhu měsíců února a března jsme zpracovávali velký projekt o našem městě. Projekt byl zahájen exkurzemi na Radnici a matriku ve Velké Bíteši a do zemědělské firmy Bikos. Projekt se prolínal téměř do všech předmětů. V matematice jsme řešili zábavné slovní příklady. Například spotřeba zákusků ze Zdubovy cukrárny pro různě velké rodiny, počty obyvatel a domů, cestující a autobusy … . Dále v českém jazyce jsme v textu doplňovali gramatické jevy a řešili záludné otázky, ve kterých se ukázalo, zda rozumíme textu o bítešských pověstech. Nejvíce úkolů jsme řešili v prvouce. Společně s rodiči jsme vypracovávali referáty o jejich zaměstnání v různých firmách ve Velké Bíteši. Zpracovávali jsme informace o školách, obchodech, službách, dopravní obsluze, zemědělství, o okolních obcích a lékařské péči. Velmi zajímavé bylo pátrání o historii našeho města. Vyvrcholením dlouhého snažení se stal společný projektový den – velký kvíz o historii a současnosti města, soutěž ve skládání puzzle z historických fotografií města a řešení bítešského pexesa. No, a jak nyní známe naše město? Odpověď jsme získali v počítačové učebně. Naše znalosti o Velké Bíteši byly vyhodnoceny titulem Průvodce Velkou Bíteší. Ze všech pracovních listů, pamětního listu, referátů, obrázků a fotografií si každý z nás sestavil ve výtvarné výchově a pracovních činnostech svoje portfolium Naše město. S naším několikatýdenním úsilím jsme se pochlubili rodičům. Všechna portfolia jsme vystavili k nahlédnutí v průběhu rodičovské schůzky.

Průvodci Velkou Bíteší z 3. A a 3. B