Velká Bíteš

2. stupeň - Konverzační soutěž

Péče o talentované žáky probíhá na ZŠ Velká Bíteš formou kroužků nebo prostřednictvím individuální výuky. Práce se žákyní Barborou Daňkovou na konverzačních tématech v anglickém jazyce přinesla Báře v únoru 2009 třetí místo v okresním kole anglické konverzační soutěže.

Báro, jaké jsou tvé dojmy ze soutěže?

Mám radost, že se mi podařilo umístit se na třetím místě. Soutěž mi nepřipadala obtížná, poslechová část mi vyhovovala, byla formou písně, kde jsme museli doplnit chybějící slova. Obtížnější byla ústní část, měla jsem trému, která mi zpočátku bránila mluvit. Pak ale tréma zmizela a já jsem se rozpovídala. Odpovídala jsem na otázky, které mi porota kladla, popisovala jsem fotografie, mluvila jsem o tématu, které jsem si vylosovala.

Byla příprava na soutěž náročná?

Nebyla, mě bavilo se na soutěž připravovat. Doma mám řadu anglických učebnic, pouštěla jsem si cédéčka, anglické filmy a připravovala jsem si anglické tématické okruhy, které byly ústní částí soutěže.

Jak myslíš, že využiješ své znalosti anglického jazyka v budoucnu?

Chtěla bych navštívit některé z anglicky mluvících zemí a pobýt tam nějaký čas, asi tak rok či dva. Chtěla bych mít v budoucnu takovou práci, abych mohla používat angličtinu, protože se mi tento jazyk moc líbí.

Mgr. Pavla Švihálková