Velká Bíteš

1. stupeň - Lyžařský výcvik na Základní škole Velká Bíteš


Již druhým rokem realizují základní školy svoje školní vzdělávací programy (ŠVP). Jedná se o otevřený systém, který se stále vyvíjí a doplňuje. Vydavatelem ŠVP je ředitel školy, mj. se v tomto programu uplatní vzdělávací priority školy. V případě Základní školy Velká Bíteš se jedná o pět oblastí - výuku cizích jazyků, informatiku, podporu esteticko výchovných předmětů, environmentální výchovu (člověk a životní prostředí) a podporu pohybových aktivit.

072.jpg071.jpg 073.jpg
Právě posledně jmenovaná oblast je na naší škole naplňovaná standardními tělovýchovnými činnostmi, ale také dalšími aktivitami. O jedné z nich trochu podrobněji. Na základě průzkumu zájmu dětí a jejich rodičů, který proběhl na konci loňského školního roku, jsem ve spolupráci se SKI Klubem Velké Meziříčí připravil na letošní zimu lyžařský výcvikový kurz (LVK) pro žáky 3. – 5. ročníku, který je dobrovolný. Cílem letošního kurzu je také mj. zjistit, do kterého ročníku je nejvhodnější LVK od příštího školního roku zařadit. Zvládnutí lyžařských základů již na prvním stupni se stane nedílnou součástí našeho ŠVP. Jenom pro připomenutí, všechny základní školy realizují na prvním stupni povinnou výuku plavání, na druhém stupni v 7. ročníku výuku lyžování.

Jedním ze specifik LVK pro žáky prvního stupně je možnost internátní formy pobytu, děti jsou ubytovány přímo v areálu SKI Klubu Velké Meziříčí na Fajtově kopci. Z celkového počtu 73 přihášených (přibližně 40 procent žáků ze všech tří ročníků) využilo tuto možnost 65 dětí. Kurz je zatím třídenní, předpokládám, že od příštího roku bude jako povinný pětidenní. Vlastní realizace se letos uskutečňuje ve třech termínech vždy po cca 25 dětech v prvním a posledním lednovém týdnu a ve druhém únorovém týdnu. Efektivita výuky lyžování a také snowboardingu (celkem 10 dětí) je posílena dostatečným počtem instruktorů z řad učitelů školy i externisty. Počet dětí v jednom družstvu se tak pohybuje mezi 5 až 7. Je vhodné na tomto místě poděkovat provozovateli areálu panu Jiřímu Pálkovi a dalším pracovníkům SKI Klubu Velké Meziříčí za vytvoření velice dobrých podmínek jak pro vlastní lyžování (zasněžování a úprava svahu), tak pro pobyt v jejich ubytovacím zařízení. Dlouhodobá spolupráce s meziříčskými lyžaři je jedním ze základních předpokladů realizace těchto kurzů.

Věřím, že v průběhu několika příštích roků se stane zvládnutí lyžařských základů na prvním stupni součástí pohybové gramotnosti všech žáků Základní školy Velká Bíteš. Následný LVK v sedmém ročníku bude zaměřen na zdokonalování lyžařských dovedností s možností výjezdu do některé z horských oblastí například na Slovensku. V letošním roce navštíví v posledním únorovém týdnu Skipark Ružomberok - Malino Brdo ve Velké Fatře již počtvrté 45 žáků 7. ročníku (v ročníku je 80 žáků).

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

074.jpg075.jpg076.jpg077.jpg078.jpg079.jpg080.jpg