Velká Bíteš

2. stupeň - Antický Řím našima očima

Dvacátého sedmého října žáci sedmého ročníku završili dějepisnou výuku o antickém Římě pásmem, které si připravili. Aby se žáci dozvěděli co nejvíc informací, měla každá třída zadané jiné náměty pro svou práci. Žáci 7. A a 7. C pracovali více s mapou, žáci 7. B se „zdržovali" ve vlastním Římě a zahráli si na zkušené průvodce. Jejich vystoupení pozorně sledovali nejen spolužáci, ale i všichni ostatní žáci sedmého ročníku a také několik vyučujících.

O tom, že někteří měli velkou trému, nemůže být pochyb. Dosvědčují to např. slova A. Rémanové ze 7. B: Pásmo se mi moc líbilo, ale už bychom nic nemuseli říkat před jinými třídami. Případně: Takovou trému už nikdy nechceme zažít. Ale jinak jsme rády, že jsme se dozvěděly zajímavé informace, které jsme si předtím říkali buď jen stručně nebo vůbec ne. (názor K. Čermákové a K. Fraňkové z 7. B).

K. Miliánová, A. Robotková, obě z 7. A a A. Urbánkováz 7. C pochválily, že každá třída připravila svou prezentaci trochu jinak, a proto byl výsledek pestrý a zajímavý.

K. Balášová z 7.C pochválila vypravěče - moderátora, Karolínu Juráčkovou z 7. B, která celé pásmo hezky sjednotila.

Chlapci - T. Geisselretiter (7. C), L. Pavlíček (7. A) a další ocenili, že se dozvěděli něco nového nejen o známých stavbách, ale třeba i o jídle, sportu nebo římské škole.

My, vyučující dějepisu, jsme byly prací žáků příjemně překvapeny, zhostili se svých úkolů s vervou a velmi zodpovědně. Potěšilo nás zjištění, že všem na výsledku záleží a není jim lhostejné, jak ostatní jejich vystoupení přijmou. Komunikovat, hovořit s cizími lidmi a před cizími lidmi musíme celý život. Proto se budeme snažit tuto dovednost posilovat Rozhodně dětem neslíbíme, že je budeme šetřit podobných akcí, spíše naopak.

Mgr. Jaroslava Cendelínová, Mgr. Eva Čermáková

078.jpg079.jpg080.jpg