Velká Bíteš

2. stupeň - Rudolf II. v osmém ročníku

049.jpg
V několika říjnových hodinách dějepisu se žáci 8. ročníku věnovali tvorbě plakátu o Rudolfovi II. Velmi zdařilý výsledek jejich práce si můžete prohlédnout na chodbách školy. O své práci řekli spoustu pěkných slov, za něž jim děkuji, už nyní přemýšlím, kterou zajímavou osobností se budeme zabývat příště.

Mgr. Eva Čermáková, učitelka dějepisu

„Skupinová práce byla vydařená.“ Zdeňka Hortová, 8. A

„Nejvíce se mi líbilo, že jsme se všichni shodli na obsahu plakátu.“ Lucie Jiranková, 8. A .

„O Rudolfovi II. si budu pamatovat, že trpěl duševní nemocí.“ Petr Dvořák, 8. A

„Nejvíce se mi líbily zajímavosti o Rudolfovi II. a šíře jeho koníčků.“ Rostislav Krajčík, 8. A

„Práce o Rudolfovi II. mi přinesla nové poznatky o alchymii, kterou měl rád. Líbilo se mi, že jsme pracovali ve skupině.“ Lucie Holubářová, Jiří Datínský, 8.A, Jiří Hruška, 8.A
 
„Referát mi přinesl nové poznatky o době Rudolfa II.“ Tomáš Remer, 8. A

„Jsem rád, že jsem dostal šanci pracovat s mými spolužáky. Práce mě bavila, jsem rád, že na naší škole tyto formy práce probíhají.“ David Matoušek, 8. C

„Pracovat na projektu o Rudolfovi II. se mi velmi líbilo, bylo to příjemné a poučné zpestření hodiny. Dozvěděla jsem se o tomto panovníkovi více informací, než bych získala v hodině. Určitě bych takto ráda pracovala i příště.“ Eliška Velebová, 8. C

„Práce na Rudolfovi II. nás velmi bavila a jsme moc rády, že nám paní učitelka umožnila tento projekt dělat. Dověděly jsme se mnoho zajímavostí, které si určitě budeme pamatovat.“ Ivana Cendelínová, Petra Neklapilová, 8. C

„Myslím, že se nám práce povedla a všichni, co jsme společně pracovali, jsme moc rádi, že jsme mohli naši práci uskutečnit a dozvědět se něco nového.“ Pavel Pohanka, 8. C

„Projekt o životě a zálibách Rudolfa II. byl velice zajímavý a poučný. Zaujaly nás především jeho sbírky, které byly obdivuhodné. Přiblížili jsme si století, ve kterém žil a vládl. Tento projekt nás obohatil o podrobnější informace o Rudolfu II. Nelitujeme času, který jsme strávili jeho přípravou. Už nyní se těšíme na další projekt, který nás seznámí s dalšími panovníky.“ Katka Ondráková, 8. C

„Práce se nám líbila, protože jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o Rudolfovi II.“ Nela Janoušková a Tomáš Burian, 8. B