Velká Bíteš

1. stupeň - Exkurze Planetárium a Technické muzeum Brno

Do učiva 5. ročníku je mimo jiné zařazeno i učivo o vesmíru a sluneční soustavě, proto jsme s dětmi navštívili Planetárium v Brně, kde se děti dozvěděly spoustu nových a zajímavých informací o dané problematice. Abychom si výlet do Brna ještě více zpříjemnili, zařadili jsme do dopoledního programu návštěvu Technického muzea, ve kterém jsme absolvovali expozici Ulička řemesel a Kultura nevidomých a vyzkoušeli různé fyzikální zákonitosti doplněné řadou optických klamů a zajímavostí v Technické herně neboli experimentáriu.

025.jpg026.jpg 027.jpg028.jpg029.jpg030.jpg
Věra Kroutilová, Olga Čermáková, Helena Vyroubalová