Velká Bíteš

1. stupeň - Bítešské hody ve škole u prvňáčků


Děti 1.A a 1.B prožívaly letošní hody nejen s rodiči na kolotočích,……. ale také i ve třídě se svými spolužáky a paní učitelkou – celý vyučovací den se týkal tématu hody. Kromě povídání o hodových tradicích měly děti potřebu všem sdělit, na který kolotoč se nejvíce těší a co si na hodech koupí.
 V českém jazyce se snažily zapsat velkým tiskacím písmem začáteční písmena, popřípadě i celá slova – jména, kdo se na nakresleném kolotoči točí ( MÁMA, EVA,….).
 V psaní trénovaly uvolňovací cvik ruky spodní oblouk ve tvaru houpání houpačky sem a tam.
 V matematice děti poznávaly čísla a kreslily daný počet puntíků do 6 v hodovém lízátku, které potom ozdobily geometrickými tvary v pravidelném střídavém rytmu ( čtvereček, kruh, trojúhelník ).
Dále vybarvovaly hodový koláč danou barvou dle počtu puntíků.
Velké hodové lízátko na špejli si vyrobily v praktických činnostech z barevných papírů. Každé lízátko bylo originální a krásné – škoda jen, že se nedalo opravdicky lízat. Přesto hodový „mls“ nechyběl. Paní učitelky na konci vyučování odměnily všechny děti malou sladkostí za jejich celodenní snahu při školní práci.
A celé dopoledne se „pěla“ ( s pohybovým doprovodem – vláčku ) písnička: „Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, jede,jede na hody veze děti šikovný, jede, jede na hody, veze děti šikovný. Na hodech jsou houpačky, kolotoče, skákačky, sladká vata, lízátka, marcipán a cukrátka.“

Mgr. Ilona Lišková, Mgr. Jitka Schwarzbachová


007.jpg010.jpg008.jpg009.jpg012.jpg011.jpg