Velká Bíteš

Ekoexkurze pro učitele

Dne 28. srpna 2008 pedagogický sbor Základní školy ve Velké Bíteši ve spolupráci s Technickými službami města Velká Bíteš absolvoval vzdělávací exkurzi s environmentální tematikou.

005.jpg006.jpg 007.jpg
Vedoucí TS pan Gaizura zajistil odborný výklad a seznámil nás s odpadovým hospodářstvím ve Velké Bíteši.

První naše kroky směřovaly do Náměště nad Oslavou, kde jsme navštívili kompostárnu firmy CMC Náměšť a.s. (CMC - kontrolované mikrobiální kompostování), kde nám přiblížili problematiku kompostování bioodpadů. Dozvěděli jsme se, že hlavní činností této firmy je zpracování biologických odpadů pomocí technologie kontrolovaného mikrobiálního kompostování, která dnes patří mezi nejlepší dostupné techniky a nemá negativní vliv na životní prostředí. Výsledným produktem je kompost - využitelný jako plnohodnotné organické hnojivo pro potřeby zemědělců, zahradníků i zahrádkářů, správců zelených ploch měst a obcí. Všichni nejsme stejní a stejné není ani chování obcí a měst. Zatímco někde je ekologické myšlení „v plenkách", jiné obce jsou osvíceným vzorem pro ostatní. Zde je možné jmenovat obec Březník, která vytváří důsledný ekologický program.

V naší cestě jsme pokračovali dále do Třebíče, kde jsme zavítali na separační linku firmy společnosti ESKO - T s.r.o. Zde jsme měli možnost zhlédnout dotřiďování odpadů, především plastů, které se zde třídí na jednotlivé skupiny, jejich slisování a distribuci ke zpracovateli. Pracovníci této firmy si zaslouží veliké uznání, protože to, co mnohdy přebírají po nás - spotřebitelích - je skutečně k neuvěření ... Za zamyšlení stojí skutečnost, že zdejší zaměstnanci nejsou očkováni proti infekčním chorobám, přičemž podobná služba se nabízí drogově závislým lidem. Mnohé z nás překvapilo množství odpadu, které je vyprodukováno za jeden jediný den.

Poslední zastávkou našeho čtvrtečního výletu byly Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání. Cílem chaloupeckého úsilí je zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě, k životnímu prostředí, vůči sobě i druhým. Chaloupky naplňují své poslání prostřednictvím terénních programů pro děti a mládež, publikační činností a školicími a vzdělávacími aktivitami pro ty, kteří mohou toto poselství předávat dále: učitelé, rodiče, členové neziskových organizací ... Vzdělávací programy jsou stavěny především na výchově vlastní zkušeností, na praktické činnosti a na pobytu v přírodě. I my jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku chaloupeckého dění - seznámili jsme se např. se zvířecími obyvateli tohoto areálu, v herně jsme si mohli vyzkoušet naši tvořivost, exkurze do staré světničky na nás dýchla skutečně jiným životem, než na jaký jsme zvyklí v dnešní moderní době, poseděli jsme i v přírodní učebně aj.

Myslíme si, že se tato akce vydařila a že spousta kolegů si „odnesla" zajímavé nápady pro zpestření své výuky.

Pavel Holánek, Renata Pohanková, Eva Čermáková

008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg