Velká Bíteš

PRIMÁRNÍ PREVENCE - „KDO JSEM A CO SMÍM


Letos v květnu nás opět ve škole navštívily lektorky primární prevence KC Spektra ze Žďáru nad Sázavou, které u nás v prosinci r. 2007 uskutečnily s našimi třeťáky program PRIMÁRNÍ PREVENCE zvaný „Kdo jsem a co smím“ – 1. blok. Nyní v tomto programu pokračovaly – 2. blokem. Znovu se s dětmi v kruhu na koberci seznamovaly, všichni se vzájemně představili a něco o sobě stručně řekli, zopakovaly s dětmi poznatky o dětských právech z minulého bloku ( co je to právo, jaká jsou základní práva,….). Cílem bylo naučit děti uplatňovat jejich práva v běžném životě a rozvíjet jejich komunikaci.

Hlavní téma druhého bloku bylo – „Můj bezpečný prostor“- umět si uchránit svoje bezpečí, ale také být ohleduplný k druhým – neničit jim jejich soukromí, dále posilovat zdravé sebevědomí dětí a zároveň naučit je umět ocenit druhého ( kamaráda, spolužáka,....) a celkově budovat pozitivní vztahy ve třídě. Program probíhal v kmenových třídách za pomoci těchto metod: interakční techniky, řízené diskuse,her,výkladu, práce v malých skupinách. Děti nadšeně s lektorkami spolupracovaly a snad si z tohoto programu vzaly alespoň malinké ponaučení – jak se vzájemně k sobě chovat a být na sebe hodní.

Lektorkám Aleně Pejchalové a Martině Hladíkové děkujeme za skvěle připravené oba bloky a těšíme se na další spolupráci s nimi v příštím školním roce.

Mgr. Ilona Lišková   

0080.jpg0081.jpg0082.jpg0083.jpg0084.jpg