Velká Bíteš

Projekt Brno s exkurzí


Brno je naše nejbližší velkoměsto. Protože hodně dětí neznalo jeho historii, památky a pozoruhodnosti, rozhodli jsme se je v rámci projektu Co víš o Brně? s nimi seznámit. Páťáci si v průběhu několika týdnů shromažďovali informace, které se dověděli jednak v hodinách čtení, vlastivědy a informatiky, jednak si je ve skupinkách vyhledávali na internetu a v dostupné literatuře. Výsledkem tohoto snažení bylo přednesení a představení své práce kamarádům ze třídy.

74.jpg75.jpg 76.jpg
 Každá skupinka zpracovávala jiné téma. Jedna seznámila spolužáky s nejznámějšími brněnskými pověstmi, druhá s historií Brna, třetí s nejvýznamnějšími brněnskými památkami, další skupinky pak s dopravou, vysokými a středními školami a kulturou v Brně. Vyvrcholením projektu byla exkurze do Brna s prohlídkou Špilberku a kasemat, návštěvou Petrova s procházkou po terasovitých zahradách, vyhlídkou z věže Staré radnice. Také jsme si připomněli pověsti o brněnském drakovi, kole, nahatém mužíčkovi o předčasném zvonění poledne na Petrově. Děti dostaly obrázky různých detailů na domech kolem Náměstí Svobody a měly je za úkol najít. Dále v rámci komunikace s lidmi měly zjistit odpovědi na otázky, týkajích se specielně Brna, například co je to prýgl, čára, hantec, kolik stojí nejlevnější jízdenka MHD, kdo je primátorem Brna atd. Úkolů se zhostily perfektně. Podle hodnocení v dotaznících se projekt dětem líbil a přinesl jim mnoho nových poznatků.

Za 5.A a 5.B RNDr Iva Syslová