Velká Bíteš

Exkurze Technické muzeum, PP Květnice

Ve středu 21. května se třídy 9.A a 9.B vydaly na celodenní exkurzi do Technického muzea v Brně a do přírodní památky Květnice v Tišnově.

213.jpg214.jpg 215.jpg
V Technickém muzeu si žáci mohli prohlédnout výstavu z oblasti železářství, nožířství, letectví, parních a vodních motorů a mnoha dalších expozic. Tyto představené expozice doplnila i prohlídka Technické dílny, kde si žáci na několika interaktivních pracovištích mohli vyzkoušet principy a zákonitosti mechaniky, elektrotechniky, optiky, akustiky aj. Tato dílna byla doplněna i řadou optických klamů, stereogramů a jiných zajímavostí.

Mgr. Marcel Rous

Z důvodu velmi špatného počasí jsme místo zdolání vrcholu volili variantu, která nám Květnici představila možná ještě podrobněji, a to výstavu v Podhoráckém muzeu v Předklášteří tematicky zaměřenou na přírodu Přírodní památky Květnice. Připravené pracovní listy se žáci snažili pečlivě vyplnit. Udělali si představu u významu tohoto území, o pestrosti zdejší fauny i flory.

Mgr. Pavel Holánek

216.jpg217.jpg218.jpg219.jpg220.jpg221.jpg222.jpg223.jpg224.jpg225.jpg226.jpg