Velká Bíteš

Projektový den - HUSITÉ


V dějepisné části vlastivědy se žáci 4.ročníků učí o středověku. K oblíbeným kapitolám patří husitské hnutí. Naše třída- 4.C se rozhodla, že si učivo procvičí zábavnou formou. A tak jsme se vrátili na skok do středověku. Děti čekalo řešení pracovních listů, ve kterých poznávaly husitské zbraně, řešily křížovky, matematické šifry, zajímavé slovní úlohy a rébusy. V pracovních činnostech si s velkým zaujetím vyrobily z lepenky makety husitských zbraní, vozové hradby s postavami husitů a skupina šikovných chlapců zkonstruhovala dokonce středověký hrad. Ve výtvarné výchově nakreslily děti suchým pastelem obrázky z husitského období. Na jejich výkresech se objevil např. Jan Hus na hranici, Jiřík z Poděbrad, Jan Žižka z Trocnova na koni a další středověké výjevy. Na samém konci našeho projektového dne jsme se naučili zpívat píseň s názvem Jan Hus.

Žákům se husitský den velmi líbil, ale všichni jsme se shodli, že bychom ve středověku trvale žít nechtěli. Chyběly by nám moderní vymoženosti, léky, čistota a pohodlí 21. století.

Žáci 4.C a tř. učitelka Mgr. Jitka Schwarzbachová

0048.jpg0049.jpg0050.jpg0051.jpg0052.jpg0053.jpg