Velká Bíteš

Historie Bíteše v puzzlích


Nejdříve se zrodil nápad v rámci 600. výročí Velké Bíteše - přiblížit dětem historii tohoto města formou zábavného odpoledne - skládání puzzlí, které budou obsahovat obrázky z minulosti Bíteše. Tato skládačka již od prvopočátku jejího vzniku sloužila ke vzdělávacím účelům. ( První skládačku puzzlí vyrobil londýnský rytec a kreslíř map John Spilsbury v roce 1760. Spilsbury nalepil jednu ze svých map na tvrdé dřevo a truhlářskou pilkou vyřezal jednotlivé země. Vyrobil tak vzdělávací hru, která sloužila jako učební pomůcka zeměpisu pro anglické děti. )

Jenže bítešské puzzle zatím neexistovalo do té doby - než je paní učitelky vyrobily z krásných kalendářů historických fotografií Velké Bíteše vydaných k letošnímu významnému výročí města. Kalendáře nám věnovala paní Mullie a výroba „ podomácku“ začala. Jednotlivá hotová puzzle jsme vložily do obálek, které jsme vyzdobily znakem Velké Bíteše. A ke každé obálce jsme napsaly jednoduchý text obsahující informace právě k danému „foto – puzzli“. Tyto texty jsme vytiskly na žluté a modré papíry, jelikož jsou to barvy města.
 
Zábavné odpoledne se uskutečnilo 17. dubna 2008. Po zahájení této akce si děti utvořily libovolné dvojice. Na kartičku, kterou dostala každá dvojice, se podepsaly a už se celé nedočkavé pustily do skládání. Vždy než začaly skládat vybranou fotografii, přečetly si k ní určený text - tím se předem seznámily, co bude výsledkem jejich skládání. Takže si nejen hrály s puzzlemi, ale zároveň získaly nové zajímavé informace o historii města, což bylo cílem této akce. Skládalo se nejen na přesnost, ale i na rychlost. Po složení každého puzzle byly dvojice odměněny do svých kartiček razítky - podle počtu razítek se děti mohly „pochlubit“, kolik puzzlí správně poskládaly během celé akce. Náročnost jednotlivých puzzlí byla různá. Některé dvojice skládaly dle předlohy, jiné prokázaly svoji šikovnost i bez předlohy.

Děti se snažily, jak nejlépe uměly a to je třeba ocenit. Proto byl všem udělen diplom za účast a malá odměna. Doufáme, že každý z nich si z tohoto zábavného odpoledne odnesl nejen viz. uvedené věci, ale i pár nových znalostí a příjemných zážitků. Na závěr jsme s dětmi procházely historii města na webových stránkách Bíteše. Zde děti hádaly, která místa ( ulice,…) na zobrazených fotografiích jsou. Mimo zajímavostí o Velké Bíteši se děti dozvěděly i obecně o vzniku – historii a současném vývoji této „puzzle –skládačky“. Za pomoc při organizaci tohoto odpoledne děkujeme paní Neklapilové.

Za kolektiv učitelek ( Mgr. Videnské M., Mgr. Schwarzbachové J., Mgr. Novákové I. ) Mgr. Lišková Ilona

145.jpg146.jpg147.jpg148.jpg149.jpg150.jpg