Velká Bíteš

Den Země 2008

22. dubna proběhl na naší škole již tradiční Den Země. Všichni žáci se účastnili akce „Ukliďme svět“, kterou zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Akce byla zaměřená na praktickou ochranu přírody v regionu našeho města - Velké Bíteše. Smyslem akce však nebylo pouze uklízet, ale přimět nás všechny k zamyšlení o stavu životního prostředí. Bylo nasbíráno 850 kg odpadu.

167.jpg168.jpg 169.jpg
V rámci tohoto dne ještě žáci absolvovali: 
  • Žáci I. stupně přírodovědnou stezku, kterou si pro ně připravili jejich starší spolužáci z 9. tříd. 
  • 6. ročník exkurzi do sběrného dvora s výkladem o jeho využívání 
  • 7. třídy exkurzi na čistírnu odpadních vod kde se dozvěděli o procesu čištění vody 
  • 9. třídy se podívaly na třídící linku pro separovaný odpad v objektu Technických služeb

Se zjištěnými informacemi budou žáci dále pracovat ve výuce.

Perličky: 

  • V příkopu u silnice nalezena televize - je to s podivem, když sběrný dvůr je cca 300 m od tohoto místa.
  • Křeslo v potoce, že by připlavalo? 
  • Likvidace 3. černých skládek. (pod Karlovem, v zatáčce ke 2. mlýnu, u památné borovice)

Všem účastníkům děkujeme.

170.jpg171.jpg172.jpg173.jpg174.jpg175.jpg176.jpg177.jpg