Velká Bíteš

Záhady detektiva Amose

V pátek 28. března jsme s žáky 4.B a 5.A, B, C oslavili Den učitelů projektovým dnem nazvaným „Záhady detektiva Amose“. Učitelé si připravili netradiční dílny a každý z žáků si mohl sestavit svůj vlastní rozvrh. Přípravy začaly už ve čtvrtek, kdy se žáci mohli zapsat do dílen. Na chodbách zavládl čilý ruch a velké dohadování, přepisování a vybíraní toho nejlepšího pro každého. A z čeho mohli žáci vybírat? V první dílně „Co Amos nevěděl“ si připravili pudink bez vaření nebo stavěli komín z karet. V další dílně s názvem „Najdeš klíč k pokladu“ luštili matematické záhady, vyhledávali informace na internetu a seznámili se s morseovkou. V „Superstar s Amosem“ se naučili novou písničku a zvolili nejlepší Superstar. V „Detektivní kanceláři“ luštili anglicky záhady a hledali nejlepšího detektiva. V tělocvičně „Putovali po ostrovech“ a svými sportovními výkony mohli rozluštit hledané slovo. Znalosti z českého jazyka a čtení žáci využili v dílně „Hledání a luštění záhad v tajných listinách“.

130.jpg131.jpg 132.jpg
Na konci projektového dne se děti sešly ve svých kmenových třídách a vyprávěly si zážitky z celého dne, provedly hodnocení dílen a vyplnily anketu. A tady jsou jejich názory a ohlasy:

Co se nejvíce líbilo: ... vaření pudinku, skládání karet, tělocvik, Superstar, všechno, počítače, angličtina, detektivní práce ve skupinách, hledání klíče k pokladu, šifry na počítačích, morseovka ...

Co jsme se naučili: ... lépe zpívat, vařit pudink, nová slovíčka, informace o J. A. Komenském, luštit záhady a spolupracovat se spolužáky, přísloví, morseovku, vyhledávat informace na internetu, římské číslice, nové písničky...

A co bychom chtěli dělat příště: ... ještě více zábavy, více nabídek dílen, více soutěží, vyrábění, malování, keramika, středověká dílna, hledání pokladu podle mapy, tancování, pobyt v přírodě, vaření, chtěli bychom se zúčastnit všech dílen, častěji zařazovat projektové dny...

Projektový den „Záhady detektiva Amose“ je vhodný pro všechny děti, každý si mohl vybrat podle svých schopností a zájmu. Přispíval k rozvoji osobnosti dětí, rozvíjel komunikaci, spolupráci, vztahy i mimo třídu, motivoval žáky k učení, umožňoval využívat různé zdroje informací a podporoval sebehodnocení žáků.

Mgr. Milada Sklenářová

133.jpg134.jpg135.jpg136.jpg137.jpg138.jpg