Velká Bíteš

Vítáme přátele dětí a Velikonoc

Nápis na tabuli jedné z prvních tříd ve středu 19. 3. 2008 naznačoval, že den bude vyjímečný. A v mnoha ohledech byl.

121.jpg122.jpg 123.jpg124.jpg125.jpg126.jpg
První třídy se proměnily v dílny s mnoha pracovišti: I.A vypadala jako v království kuchařů. Pod dohledem odborných lektorů zde vznikaly stovky jednohubek úžasných barev a chutí, které děti roznášely do ostatních tříd. Ve třídě I.B se školili všichni, kteří se chtěli naučit, jak se dělá pořádná „mrskačka“ – a nebyli to jen kluci! Probíhala zde i výroba dekorací z březového proutí a hoblinkových beránků. Třída I.C zase nabízela malování perníků, kraslic, výrobu velikonočních ozdob z vaječných skořápek i papíru. Jediným problémem všech bylo vybrat si co vyrobit i co sníst.

Vlídní a šikovní lektoři se našli mezi ochotnými rodiči – ale také v řadách babiček, dědečků, tet…. Rodiče podíleli na zásobování materiálem, takže celé dopoledne bylo z čeho vyrábět a nikdo neodešel s prázdnou. Děti byly v takovém shonu, že nevnímaly vzácnou návštěvu – pana ředitele Koláře, který si na nás udělal čas. Přišel, viděl a pochválil. Líbila se mu stejně jako nám všem nejen atmosféra, která zde vládla, ale i spolupráce s rodinami.

Možná si někdo nedovede představit, že tolik dětí se bez vedení jen tak motá mezi třídami – kdo jim řekne, kam mají jít, kdo jim to „dovolí“? Představte si, nikdo. Společně jsme si na začátku dali jednoduchá pravidla. Shodli jsme se na tom, že se všichni zvládnou hlídat sami. A zvládli – zeptejte se pana ředitele. Přišel, viděl a pochválil všechny kolem. Pro jistotu jsme využili pomoci několika statečných páťáků, kteří pomáhali, kde bylo třeba.

Je jasné, že po čtyřech hodinách výroby nastávala únava a na chodbě se občas zkoušelo, jestli nové mrskačky fungují. Přesto však musíme pochválit děti i všechny ostatní kolem. Díky vám všem to byl den plný radosti, komunikace, vzájemného pomáhání. A tak, přestože jsme trávily noc v obavách, jak to všechno dopadne, můžeme slíbit, že přemýšlíme o dalších společných aktivitách.

Za učitelky prvních tříd Mgr. Táňa Horká