Velká Bíteš

Co všechno víme o Keltech

V únoru letošního roku probírali žáci šestých ročníků v hodinách dějepisu dobu železnou. Seznámili se mimo jiné i s Kelty, kteří u nás v té době žili. Aby jejich společnost lépe poznali, zabývali se žáci 6.B ve skupinkách tím, co je v této souvislosti nejvíce zajímalo. Asi nikoho nepřekvapí, že pro chlapce bylo atraktivní téma keltského válečnictví, děvčata zase dala přednost otázkám tehdejší módy či jídelníčku a způsobu stravování. Některé žáky zaujalo keltské obydlí, a dokonce vyrobili i maketu keltského domu, jiní si všímali vzhledu Keltů. Dozvěděli jsme se také informace o keltských zvycích. V „pravé" keltské čepici sehráli žáci i krátkou scénku o keltských druidech. Myslím, že všem žákům se práce podařila, a doufám, že jim přinesla nové poznatky.

Mgr. Eva Čermáková

137.jpg138.jpg139.jpg