Velká Bíteš

Holocaust ve výuce

135.jpg136.jpg
V únoru se žáci 9.B a 9.D věnovali v hodinách dějepisu neklidnému období před druhou světovou válkou. Na základě nově získaných poznatků vytvořili plakát informující o tom, co to je holocaust.

Snad všichni byli nepříjemně překvapeni, co se za významem tohoto slova skrývá, jak těžké podmínky nacisté pro židy připravili. V návaznosti na probrané učivo žáci zhlédnou film o siru Wintonovi, který za druhé světové války zachránil stovky židovských dětí před téměř jistou smrtí. Uskuteční se také exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi a beseda s paní Bezdíčkovou, která byla v Osvětimi vězněna.

Věřím, že slova holocaust, diskriminace, segregace nebudou už pro žáky prázdným pojmem, ale dovedou si za nimi představit strádání, bolest a smutek tisíců nevinných lidí odsouzených a nenáviděných kvůli rasovým předsudkům.

Mgr. Eva Čermáková