Velká Bíteš

Návštěva v Praze

V loňském roce, 15. listopadu 2007, byla v prostorách Valdštejnského paláce otevřena výstava o Albrechtu z Valdštejna a jeho době. Protože tato osobnost je zajímavá a nezapomínáme na ni ani v hodinách dějepisu, rozhodli jsme se, že se na výstavu vypravíme a prohloubíme si takto své znalosti. Naše cesta s žáky sedmých, osmých a devátých ročníků se uskutečnila 21. února letošního roku.

Návštěva v PrazeNávštěva v Praze
Návštěva v Praze

Putování po Praze jsme zahájili návštěvou Loretánského náměstí. Zde jsme si připomněli historii Černínského paláce a jeho zajímavých obyvatel a obdivovali barokní Loretu. Štěstí nám přálo, poslechli jsme si zvonkohru a někteří z nás správně uvedli, kterou píseň jsme slyšeli. Velmi pěkná byla návštěva interiéru kostela. Paní průvodkyně nám podala zajímavý výklad a poté jsme se odebrali do klenotnice. Vystavované exponáty nás zaujaly stejně jako sdělení o jejich nevyčíslitelné finanční i historické ceně.

Odtud naše kroky směřovaly k Matyášově bráně Pražského hradu. A štěstí nás neopustilo ani zde. Čekali jsme pouhou chvilku na hlavní střídání stráží, jež se koná v pravé poledne. Tato podívaná neomrzí, a tak ji se zájmem sledovali nejen ti, pro něž byla premiérou, ale i všichni ostatní.

Před samotnou výstavou jsme prošli Svatovítský chrám, zhlédli budovy Poslanecké sněmovny a Senátu.

V odpoledních hodinách jsme konečně dorazili na výstavu. Pro velký úspěch byl termín konání výstavy prodloužen až do března letošního roku a určitě právem. Zaujala nás spousta exponátů – výzbroj rytířů, obrazy a dobové rytiny, jezdecké holínky, injekční stříkačky ze 17. století, hračky tehdejších dětí...  Ani jsme se nenadáli a náš čas určený „setkání s Valdštejnem“ vypršel.
Odpolední trasu jsme záměrně zvolili trochu netradiční, přes Vltavu jsme nepřešli po našem nejznámějším mostě, ale procházeli jsme se romantickou Kampou, místem, které odedávna lákalo spisovatele, herce, výtvarníky, ale třeba i filmaře. Z mostu Legií jsme pak měli nádherný výhled právě na Karlův most, ale třeba i na památník obětem komunismu, zahlédli jsme Tančící dům a zblízka jsme si prohlédli Národní divadlo. Národní třídou jsme došli až na Václavské náměstí, kde jsme měli krátký rozchod a kde naše putování Prahou končilo.

Potom už následovala cesta domů, příjemná a rychlá díky ochotnému panu řidiči, voňavá díky čerstvé kávě a čokoládě servírované Vláďou Kalou z 9.A, soutěžní díky připraveným otázkám zkoumajícím, co všechno jsme si z prohlídky zapamatovali, sladká díky vyhraným odměnám.

Závěrem je třeba říci, že nás žáci příjemně překvapili svým zájmem o historii Prahy a potěšili svým slušným chováním. Doufáme, že nejen paní učitelky se těší na další společné výlety a exkurze.

Mgr. Eva Čermáková