Velká Bíteš

Soutěž Mladý Demosthenes

Většina žáků naší školy miluje soutěže a klání různého druhu. Proto se snažíme zapojovat se do nejrůznějších akcí, které jsou nám nabízeny. V letošním školním roce se jako novinka objevila soutěž Mladý Démosthenes. Název, jenž využil jméno nejslavnějšího řečníka starověku, napovídá, že se jednalo o utkání mladých řečníků. Úkolem pro účastníky školního kola bylo připravit si 1 – 2 minutový monolog na libovolné téma a s využitím verbálních i nonverbálních prostředků jej náležitě předvést.

Školní kolo se nejlépe vyvedlo Elišce Matouškové ze 7.C za mladší kategorii a Markétě Ulmanové z 9.B za starší kategorii. Obě žákyně byly odměněny knihou a postoupily do regionálního kola.

Regionální kolo se konalo 13. 2. 2008 v Jihlavě. A třináctka tentokrát vůbec nebyla nešťastným číslem. Naopak. Markéta se umístila na třetím a Eliška na prvním místě a bude naši školu reprezentovat v krajském kole.

Záštitu nad regionálními koly soutěže převzala bývalá „televizní rosnička“ Jana Adámková. Tato velmi sympatická žena se osobně účastnila soutěž a předávala zúčastněným svoje poznatky a zkušenosti z moderátorské činnosti.

Podle našeho názoru je podobná soutěž velmi pozitivní a přínosná. V přemíře znalostních a dovednostních soutěží se poněkud zapomíná na skutečnost, že toho sice hodně víme, ale neumíme svoje znalosti, názory, postoje předat ostatním. Komunikujeme stále častěji formou sms zpráv a e-mailů a běžné dorozumívání se vytrácí. J

sme velmi rádi, že existují lidé, kterým na našem mateřském jazyce záleží a organizují podobné soutěže pro děti. Elišce přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Mgr. Eva Čermáková

Soutěž Mladý DemosthenesSoutěž Mladý Demosthenes