Velká Bíteš

Návštěva předškoláků před zápisem do 1. ročníků


V pátek 18. ledna a v pondělí 21. ledna se u nás na 1. stupni konal den otevřených dveří. Návštěva byla určena pro kohokoliv, především však pro předškoláky, kteří již brzy půjdou k zápisu do 1. třídy. Děti si nejdříve prohlédly celou školu a pak zamířily do 1. tříd, kde už byly očekávány. Po krátkém přivítání prvňáčci dětem ukázali, co už všechno umí, s dětmi si pohráli a ony jim na oplátku předvedly, jak jsou připraveny k zápisu. Návštěva se dětem moc líbila a po položení otázky: „Těšíte se, až budete chodit s námi do školy?“. Odpověděly všechny děti jednotně : „Ano“.
 
Za kolektiv učitelek Mgr. Radmila Hladíková

Návštěva předškolákůNávštěva předškolákůNávštěva předškoláků