Velká Bíteš

Slavnost zkoušek v 1.C


Zkoušky dneska máme, všechny uděláme, pospolu.
Co bychom se děsili, když jsme se tak těšili na školu.
(zpívat na nápěv Masopust držíme)

Program zkoušek:

8.00     Slavnostní zahájení – přivítání, zpěv písně z tabule, seznámení s pravidly
           (respektovat pokyny - samostatná práce a spolupráce, snaha. Body dává paní učitelka)
8.15     Hudební část - skupina se dohodne na písni, kterou předvede    1 – 2 body
8.30     Český jazyk - spojování velkých a malých tvarů písmen                   1 bod
8.50     Pracovní činnosti – složení papírové čepice, lodičky, parníku       1 – 2 body
           Matematika - výpočty z listu                                                          1 bod
9.20     Angličtina – čísla a barvy                                                              1 bod
9.30     Kreslení podle písemného zadání z tabule                                    bonbón
10.00   Slabikové domino – spolupráce                                                     1 bod
10.15   Český jazyk – vyhledání informace a slov                                  1 – 2 body
           Respektování pokynů                                                                    1 bod
           Rébusy na tabuli                                                                        bonbón
V průběhu zkoušek byla bonbónová a svačinová přestávka.
11.50   Vyhodnocení – stavba jedniček z dosažených bodů.

Společné komuniké:
Udělali jsme od začátku roku velký pokrok. Jsme samostatní. Umíme se něco naučit. Jsme zvědaví, co bude dál. Jsme ve škole rádi. Splnili jsme podmínky zkoušek. Zasloužíme si Vysvědčení.

ZŠ Velká Bíteš, I.C
31.1.2008 Mgr.Táňa Horká


Příprava společné písničkyPlnění písemných úkolůSkupinová práce - domino