Velká Bíteš

Den na Ostrůvku aneb ekologická výchova

V rámci projektu „Zavádění enviromentální výchovy do výuky na ZŠ Velká Bíteš“ spolupracujeme se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Dne 29. 11. a 5. 12. 2007 zde žáci 6. ročníku absolvovali program o odpadech a o šetrném nakupování. Téma odpady je zařazeno v našem Školním vzdělávacím programu v průřezovém tématu Enviromentální výchova.

Cesta od suroviny k výrobkuTřídění odpadů Třídění odpadů


Chlapci a děvčata prošli několika zajímavými činnostmi. V průběhu dopoledne se učili třídit odpad, poznávali věci vyrobené z plastu, co patří mezi výrobky z hliníku, co je papírového apod. Diskutovali o tom, na jaká sběrná místa různý odpad uložit. Uvědomovali si i význam recyklace, jejíž podmínkou je právě umění třídit odpad.

Žáci se také ocitli v „obchodě“, měli za úkol „nakupovat“ potraviny, ale podle nich pouze ty ekologicky šetrné vůči přírodě – samozřejmě hlavně svým obalem.

Dokonce poznali ekoznačku České republiky a typy výrobků, které se jí označují. Vymýšleli i reklamní slogany na ekologické výrobky, např.: „Jsem toaletní papír, záchodový pán. Přírodě neuškodím, ekoznačku mám. Toaletní papír Toalet je naše hygiena!!“
Na závěr programu byli seznámeni se 3 R – reduce = omezovat, snižovat, reuse = znovu využít a recycle = recyklovat. Poté zhlédli film seznamující s recyklačními provozy a s výrobky, které zde mohou být vyráběny, např. z papíru, plastu či skla.

Myslím, že středeční mikulášské dopoledne se vydařilo a že třídit odpad žáci určitě zvládnou.

Názory žáků:

Včerejší den byl poučný, moc se mi líbil.
Výlet se mi líbil, program byl pěkně připravený a poučil jsem se, že se opravdu musí třídit odpad.
Poučil jsem se, kam házet různé odpadky.
Akce se mi líbila, bylo to zajímavé a zábavné.
Líbila se mi tvorba reklamy.
Výlet na ostrůvek se mi líbil, protože jsme se naučili správně třídit odpad.
Na Ostrůvku se mi líbilo to, že jsme mohli vymýšlet reklamu na nějaký ekologicky šetrný výrobek a také se mi líbilo, že jsme mohli nakupovat výrobky.
Líbilo se mi video o zpracovávání plastů, papíru.

Mgr. Renata Pohanková a žáci 6. ročníku ZŠ Velká Bíteš

Scénka - reklamní sloganDiskuse v kruhuEkoznačka ČR