Velká Bíteš

Mladí tvůrci pro Dunaj 2007 podruhé

Dne 9. 11. - 11. 11. 2007 proběhla závěrečná mezinárodní výtvarná soutěž v Budapešti, která navazovala na projekt „Mladí tvůrci pro Dunaj“ věnovaný záchraně podunajské oblasti a pitných zdrojů. Soutěže se účastnilo 13 národů a také naše republika vyslala do Maďarska svoje zástupkyně, které jsou z naší školy a to Kláru Bártovou a Simonu Schwarzbachovou ze 7. ročníku.
 
Důležitost a význam akce přišel podpořit i ministr Maďarska pro odvětví vodohospodářství, který osobně gratuloval všem vítězům zúčastněných zemí. I když se na prvním místě nakonec umístil domácí projekt, nikdo nebyl smutný, protože skvělá organizace celé akce, poskytla dětem v Budapešti k vidění mnoho zajímavého, účastníci si zasoutěžili v mezinárodních týmech, kde se bouraly jazykové bariery a nacházeli noví kamarádi.

Naše děvčata Simona a Klára skvěle reprezentovala nejen Základní školu ve Velké Bíteši, ale i Českou republiku. Děvčatům se dostalo ocenění i na festivalu Týká se to také Tebe v Uherském Hradišt, kde v sobotu 24. 11. 2007 z rukou náměstka životního prostředí RNDr. Františka Pelce obdržely věcné dary a diplomy za absolutního vítěze České republiky.

Mgr. Veronika Bártová

Mladí tvůrci pro Dunaj 2007 podruhéMladí tvůrci pro Dunaj 2007 podruhéMladí tvůrci pro Dunaj 2007 podruhéMladí tvůrci pro Dunaj 2007 podruhéMladí tvůrci pro Dunaj 2007 podruhéMladí tvůrci pro Dunaj 2007 podruhéMladí tvůrci pro Dunaj 2007 podruhé