Velká Bíteš

Jak se jmenujeme?

Na začátku letošního školního roku se žáci 9.B a 9.C v hodinách rodinné výchovy zabývali statistikou výskytu jmen a příjmení mezi žáky I. a II. stupně. Co objevili, si můžete přečíst na následujících řádcích:

Počet žáků naší ZŠ = 678
z toho 330 na I. stupni, 348 na II. stupni
chlapců = 339 (175 + 164)
děvčat = 339 (155 + 184)

Nejčastějším chlapeckým jménem je jméno Tomáš, objevuje se 32x, následuje Martin, jichž je u nás 22 a na třetím místě se umístil Lukáš – 20 chlapců. Mezi děvčaty vyhrála s počtem 24 nositelek tohoto jména Kateřina, druhá skončila Lucie, kterých je 17, a bronzovou medaili získala Michaela s počtem 16.

Kdy slaví „vítězové“ svátek a co jejich jméno znamená v českém překladu?

Tomáš, svátek má 7.  3. – z aramejštiny Tómá = dvojče, blíženec
Martin, svátek má 11. 11. – z latiny = bojovný, zasvěcený bohu Martovi (bůh války)
Lukáš, svátek má 18. 10. – z latiny = z Lukánie (krajina v jižní Itálii) pocházející
Kateřina, svátek má 25. 11. – z řečtiny = vždy čistá, cudná, mravná
Lucie, svátek má 13. 12. - z latiny od lux (světlo) = světlá, zářící
Michaela, svátek má 19. 10. – z hebrejštiny = podobná Bohu, jako Bůh

Další zajímavostí je, že žáci nosící tato nejčastější jména mají svátek (až na Tomáše) v posledním čtvrtletí kalendářního roku… Nezapomeňte jim poblahopřát!!!

A kolikrát se na naší základní škole objevují nositelé stejných příjmení? Mezi nejpočetnější nositele se řadí děvčata příjmením Urbánková, Procházková, chlapci s příjmením Burian, Geisselreiter a Urbánek.

Z hlediska původu znamená např. příjmení Urbánek v češtině městský, uhlazený, Procházka (6. nejčastější příjmení v ČR) je přeneseně řezník (procházel prý vesnicemi za nákupem) nebo vandrovní tovaryš.

A ještě přidáváme poslední informaci:

Statistika jmen a příjmení 46 učitelů a vychovatelek ŠD:

2x – jména: Jaroslava, Jitka, Marie, Milada, Olga, Pavla, Renata, Věra, Zdeňka

Zajímavé jsou i dvojice – ženské i mužské jméno, např. Jaroslava a Jaroslav, Pavla a Pavel, Renata a René, Zdeňka a Zdeněk.

2x – příjmení: Čermáková, Filipová, Musilová

Mgr. Renata Pohanková a žáci 9. B a 9. C