Velká Bíteš

Biologická olympiáda

Téma: Pole, louky, pastviny

Kategorie C ( 8. a 9. ročník) školní kolo 27. února 2008 středa v 10:00 hod.
Kategorie D ( 6. a 7. ročník) školní kolo 5. března 2008 středa v 10:00 hod.

Termíny informativních schůzek budou průběžně vyvěšovány na nástěnce u učebny přírodopisu. bližší informace vám rádi poskytnou vyučující přírodopisu.

Vlastní biologická olympiáda se skládá z části teoretické - testové otázky, praktické - pozorování či laboratorní úkol a části poznávací, kde se poznává 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů. Všechny druhy k poznávání jsou uvedeny v brožuře k biologické olympiádě.

Přípravný studijní text k tématu 42. ročníku BiO 2007/2008