Velká Bíteš

Projektový den - Den stromů

Dne 20.10. si připomíná celý svět Den stromů. Poprvé se akce uskutečnila v r. 1872 ve státě Nebrasca. Tehdy se během jednoho dne podařilo vysadit kolem jednoho milionu stromů. V českých zemích se připomínal svátek stromů už za dob Rakouska-Uherska (r. 1906) díky iniciativě Svazu spolků okrašlovacích. Tato tradice byla v České republice obnovena r. 2000 na podnět ředitele Botanické zahrady UK Václava Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného.

Projektový den - Den stromůProjektový den - Den stromů
Projektový den - Den stromůNaše škola se letos k této akci zapojila projektovým dnem, jenž byl určen pro žáky 6. ročníku. Ve středu 24. 10. 2007 pracovali ve čtyřech skupinách – badatelské, dramaticko-detektivní, tvořivé a experimentální. Ve dvouhodinových blocích se střídali v různých činnostech.

Badatelská skupina se i přes nepřízeň počasí (alespoň že nepršelo) vypravila do přírody, kde podle klíče určovali stromy, odhadovali jejich výšku i stáří, dokonce si hráli na stromy – představovali cévní svazky, ve kterých proudí voda – měli za úkol si pomocí naběraček předat co největší množství vody. Vše svědomitě zapisovali do pracovních listů. Protože se zpět do budovy školy vrátili mírně promrzlí, čekal na ně teplý čaj, který všichni s radostí uvítali.

Poté pokračovali prací ve skupině dramaticko-detektivní – vyluštili si křížovku, poslechli pověst o Pernštejnském tisu, kterou se pokusili velice úspěšně zdramatizovat, zahráli si také na detektivy – pátrali po městech, jejichž název byl odvozen od stromů, zajímaly je i erby. Na vlajkách států světa hledali vyobrazené stromy a seznamovali se s těmito zeměmi.

Pracovní náplň tvořivé skupiny začínala v městském parku, kde se žáci pokusili o meditaci, představovali si, jaké by to bylo, kdyby se stali stromem, porovnávali stromy s lidmi (kůra = kůže apod.), zabývali se frotáží. Po návratu do třídy si odhadovali, jakým by sami mohli být stromem – odhad porovnávali podle stromoskopů. Na závěr vytvořili skupinovou práci – skupinový strom a vysvětlili si vzájemnou užitečnost stromů člověku a naopak.

Členové poslední - experimentální skupiny v učebně přírodopisu vyráběli recyklovaný papír, poznávali stromy – listy a pomocí mikroskopů pozorovali jejich průduchy. Větvičky listnatých a jehličnatých stromů porovnávali podle klíče. V

yvrcholením projektového dne byla vzájemná prezentace všech činností, kterými žáci prošli. Výsledky všech aktivit, kterými žáci prošli, jsou vystaveny na nástěnkách v budově naší základní školy.

Doplňující akcí byla soutěž o nejzelenější třídu – žáci se vydali do školy tentokrát téměř celí v zeleném oblečení s různými módními doplňky, samozřejmě rovněž zelenými.

Cílem tohoto dne bylo především posílit vztah dětí ke stromům a přírodě vůbec, rozšířit jejich informovanost, zapojit je do činnostního učení – snažily se spolupracovat, učily se vhodně komunikovat. Jestli se nám tento den vydařil, posuďte sami podle ohlasů samotných aktérů – žáků 6. tříd:

„Den stromů se mi velmi líbil, protože jsem se naučila určit výšku, obvod a stáří stromu.“
„Hodně mě bavilo měření stromů a divadlo, které jsme hráli. Byl také dobrý čaj.“
„Den stromů se mi líbil, byl super. Líbilo se mi naše divadlo.“
„Zajímavé bylo, jak jsme v parku na papíry obkreslovali kůru stromů.“
„Den stromů se mi líbil, zvlášť když jsme dělali ruční papír.“
„Líbilo se mi, že jsme se učili trochu jinak.“
„Chci poděkovat všem skupinám za krásnou prezentaci a je dobře, že jsme Den stromů slavili.“

Za kolegy Mgr. Renata Pohanková a žáci 6. tříd ZŠ Velká Bíteš

Projektový den - Den stromůProjektový den - Den stromůProjektový den - Den stromůProjektový den - Den stromůProjektový den - Den stromůProjektový den - Den stromůProjektový den - Den stromůProjektový den - Den stromůProjektový den - Den stromů