Velká Bíteš

Už nám to začalo...

„Milé děti, tak kdopak nám řekne, co se ve škole nesmí dělat, Kdo to ví? Třeba...ty, Evičko!“ - taková slova jste mohli zaslechnout 3. září 2007 po osmé hodině ranní v jídelně Základní školy Velká Bíteš. Zdá se vám brzy na mentorování a kázání? Jenže tohle neměli na svědomí „praví“ učitelé, ale žáci devítek. Rozhodli se netradičně přivítat nové žáčky. Nelitovali posledních dnů prázdnin a s třídními učiteli nacvičili program, ve kterém se stylizovali do dávných rolí.

Novopečené prvňáčky a jejich rodiče přivítal ředitel školy, seznámil je s třídními učitelkami a pak už zbývalo jediné - vykročit levou nohou přes práh první třídy. Děti se trošku rozhlédly po třídě, nakoukly do některých učebnic. Rodiče byli zavaleni potřebnými informacemi a paní učitelky dotazy.

Chvilku to potrvá, než společně proťapeme cestičky a zvládneme džungli nových povinností. Doufáme, že naše společné vykročení bude š?astné stejně jako společná cesta poznávání a objevování světa kolem nás.

za kolektiv prvotřídních učitelek T. Horká

Už nám to začalo...Už nám to začalo... Už nám to začalo...Už nám to začalo...Už nám to začalo...Už nám to začalo...