Velká Bíteš

Ekologická výchova v praxi

V pátek 20. 4. 2007 proběhl na Základní škole ve Velké Bíteši Den Země. Smysl akce spočívá v tom, že umožňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek k péči o životní prostředí. Proto se v rámci tohoto dne již po několikáté připojujeme k akci Clean up the world – Ukliďme svět, pořádané v ČR pod hlavičkou Českého svazu ochránců přírody, který nám dodal pytle na sběr a propagační materiály.
 
Ekologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školy Ekologická výchova v praxi , fotoarchiv školy

Sběr probíhal v okolí Velké Bíteše na předem vytipovaných místech. Bohužel i letos bylo nasbíráno nezanedbatelné množství odpadu, přesněji 1,39 tuny! Proč bohužel? Protože odpad nasbíraný v přírodě měl být uložen úplně na jiném místě. Je tu ale i kapka naděje, poněvadž si řada dětí i učitelů všimla, že to není již takové množství, jaké jsme nacházeli před několika lety. I tak zůstává evergreenem např. cesta k Letné pod Karlovem se starou skládkou, kterou někdo stále čile zásobuje, i když sběrný dvůr je odtud vzdálen pouhých 200 m. Co se s nasbíraným opadem dále stalo? Ve spolupráci s Technickými službami byl roztříděn a nerecyklovatelný odpad odvezen na skládku.

Dalším cílem akce bylo získat informace i praktické zkušenosti související s problematikou odpadů a životního prostředí. Proto kromě sběrové akce byl pro děti připraven další zajímavý program. Pro žáky 1. stupně si jejich starší spolužáci z 9. ročníků připravili aktivity v podobě přírodovědné stezky a sportovních činností. 6. ročníky absolvovaly exkurzi do sběrného dvora, kde se seznámili s tříděním a ukládáním odpadů. 7. ročníky navštívily čistírnu odpadních vod, kde byly obeznámeny s její funkcí.

Akce se nadmíru zdařila a odměnou nám může být čistší životní prostředí v okolí našeho města.

Mgr. Pavel Holánek
Základní škola Velká Bíteš


Zhodnocení Dne Země žáky:

„Víme, že i my můžeme přispět k ochraně naší Země - třídíme odpadky, neházíme je do přírody a pomáháme uklidit naše okolí. Dozvěděli jsme se, co je to Den Země a akce Clean up the World. Naše třída nasbírala dva velké pytle odpadu a našli jsme i kuriózní věci - starou botu, konvici, dvě křesla a rozlámané zářivky. Jeden pán, který jel kolem na kole, nás pochválil a řekl, že je to dobrý nápad. Žáci devátých tříd pro nás připravili úkoly a soutěže, za které jsme dostávali body. Moc se nám tento den líbil.“

Žáci 4.A

„V rámci exkurze do sběrného dvora jsme se dozvěděli, že se zde nachází kontejnery na různý odpad, např. na sklo, dřevo, plasty, elektrospotřebiče, nebezpečný odpad a každý z nich se odváží na jiné místo k dalšímu zpracování nebo k likvidaci. Aby některé odpady měly co nejmenší objem, lisují se do balíků strojem nazývaným kompaktor. Sklo, plasty a papír se recyklují. Některé odpady se odváží do spalovny a slouží k výrobě tepla pro domácnosti, jiné se odvezou na skládku. Nebezpečné odpady, jako například barvy, baterie, kyseliny a další jsou likvidovány ve speciálních provozech. Odpad do sběrného dvora odkládají lidé z obce zdarma, firmy za poplatek. Už víme, že třídění odpadu má smysl.“

Žáci 6.B

„Navštívili jsme čistírnu odpadních vod ve Velké Bíteši. Při exkurzi jsme byli informováni o chodu čističky, o způsobu čištění odpadních vod a o mnoha dalších zajímavostech souvisejících s jejím provozem. Dozvěděli jsme se např. že čistírna odpadních vod je v provozu už od roku 1993. Za den vyčistí 1500- 2000 kubíků vody. Proces čištění odpadních vod je velmi složitý, ale i zajímavý. Probíhá biologicky pomocí bakterií. Je skoro neuvěřitelné, že ze znečištěné vody, která je vypouštěna z našich domácností, se opět může stát voda čistá.“

7.A, Eva Nováčková a Marcela Ráčková

„Děti byly nadšené, spolupracovaly, snažily se, pracovalo se nám s nimi dobře. Zlepšila se i naše vzájemná komunikace. Jsme rádi, že jsme pro ně mohli připravit zajímavý program.“

9. třídy - přírodovědná stezka
 Ekologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školyEkologická výchova v praxi , fotoarchiv školy