Velká Bíteš

TIMSS 2007

TIMSS 2007 je rozsáhlý mezinárodní výzkum, který organizuje IEA (Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání) ve více než 60 zemích světa a účastní se ho také Česká republika.

Jedním zcílů výzkumu je zjišťovat úroveň znalostí a dovedností vmatematice a přírodovědných předmětech, sledovat posun vdosažených výsledcích vmatematice a přírodních vědách na úrovni čtvrtých a osmých ročníků. Následně se měří tendence ve vývoji výsledků žáků a zjišťují se rozdíly mezi národními vzdělávacími systémy. Děje se tak ve snaze napomoci celosvětovému zlepšení výuky matematiky a přírodních věd.

Do výzkumu TIMSS 2007 byli vybráni žáci naší školy - třídy 4. B a 4. C. Šetření se uskutečnilo 22. března 2007. Žáci vyplňovali testy zmatematiky, přírodních věd a žákovský dotazník.

TIMSS 2007TIMSS 2007 TIMSS 2007TIMSS 2007