Velká Bíteš

My a JBB

Možná jste slyšeli naše žáky říkat věty: Tohle je pro JBB. Zpracujeme to v JBB. Byli jsme na Slovensku s JBB. Tuto zkratku dešifrujete snadno. Jedná se o počítačový program Jazyky bez bariér. Autorkou metody je ing. D. Rýdlová, která se zabývá vývojem metod a pomůcek, které respektují procesy vnímání dyslektiků a účinně jim pomáhají s učením jazyků. Její spolupráce s naší základní školou se rozvíjí již čtyři roky. S jejími pomůckami a postupy se setkala řada našich žáků.

První konference JBBPrvní konference JBB
První konference JBB
Speciální software Jazyky bez bariér zkoušíme od samého začátku jeho vzniku. Stali jsme se pilotní školou a zároveň kolébkou JBB. Učili jsme se pracovat s původní verzí programu, pomáhali jsme ladit novou vyspělejší verzi a podílíme se na šíření programu do jiných škol. Práci s tímto programem nám umožnila I. Brněnská strojírna Velká Bíteš, která sponzorovala zakoupení licence pro všechny školy v bítešském regionu.

Práce v programu není složitá a lze ji přizpůsobit aktuálním potřebám a úrovni žáků. Žák může pracovat samostatně nebo v menší skupině. Může si vytvořit prezentaci na téma, které ho zajímá (školní výlet, návštěva, exkurze, příhoda, životopis...) nebo zpracovat část slovní zásoby či gramatický jev - možností je nepřeberné množství.

Program ale také nabízí práci s již vytvořenými prezentacemi způsobem, který uživateli vyhovuje (slova a věty: prozkoumej, boř a tvoř, boř a piš, nabarvi). Variabilitu programu žáci velmi oceňují.

Hotové programy jsou prezentovány na konferencích (26. září 2006 Velká Bíteš, 14. listopadu 2006 Velká Bíteš, 14. 2. 2007 Senec). Na konferencích žáci čerpají náměty pro další práci a vyměňují si zkušenosti.

Prací v programu JBB žák rozvíjí všechny jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní) a to na úrovni receptivní, produktivní i interaktivní. Práce navíc vede žáky k samostatnému vystupování, obhajování vlastních názorů a spolupráci s ostatními. Umožňuje realizovat průřezová témata školního vzdělávacího programu. Kombinuje jazykové znalosti s ICT dovednostmi. A hlavně žáky baví.