Velká Bíteš

Beseda o archeologii

V pondělí 23. října 2006 se v naší škole uskutečnila beseda žáků šestých tříd s vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu v Brně, Dr. L. Ševelou, CSc.

Žáci zažili dvě vyučovací hodiny vyplněné zajímavým vyprávěním nejen o dávných dějinách Země a jejích obyvatelích, ale viděli také nadšení a zápal člověka, jemuž se jeho koníček stal povoláním a láskou na celý život. A to je myslím velmi důležitý přínos podobných setkání v dnešní době, kdy se úspěch měří často jen výší příjmů. Děti byly vnímavým publikem a svými připravenými, často velmi záludnými otázkami, ukázaly, že je obsah přednášky zaujal. Pan doktor Ševela se velmi snažil, aby srozumitelně a jasně každý dotaz zodpověděl.

Chtěla bych tedy touto cestou ještě jednou poděkovat panu Ševelovi, že si ve svém jistě velkém pracovním vytížení vyšetřil čas pro malé historické nadšence a bez nároku na odměnu přijal naše pozvání. Přeji si také, aby v dětech dlouho zůstaly příjemné zážitky, některé jejich postřehy Vám zde nabízím.

„Děkujeme, že jste přijel. Líbila se nám beseda a obrázky, které jste přivezl. Daly nám nové poznatky o pravěku.“
(J. Hruška, Dvořák, R. Krajčík, 6. A)

„Myslíme si, že archeolog je těžká práce. Vaše hledání musí být tajuplné. Než vykopete vykopávku, musíte být napnutý. Vaše práce musí být zajímavá.“
(H. Klusáková, E. Komínková, 6. A)

„Od pana archeologa jsme se dozvěděli, že ve Velké Bíteši bylo velmi málo archeologických nálezů. Asi byla Bíteš neobydlená v době pravěku. Bylo to skoro jako výlet do pravěkých dob.“
(K. Chlumská, M. Dohnalová 6. A)

„Nejvíce se nám líbily obrázky, které se promítaly. A vypravování veselých příhod.“
(M. Baráková, E. Jelínková, 6. B)

„23. října jsme šli na besedu s panem archeologem. Dozvěděli jsme se něco o vykopávkách, o tomto povolání a měli jsme spoustu dotazů. Beseda se nám líbila a těšíme se na další setkání.“
(P. Pohanka, 6. C)

„Na besedě jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o pravěku. Viděli jsme dokumenty a obrázky s pravěkými nálezy. Měli jsme různé otázky, např. co bylo prvním, nebo nejcennějším nálezem pana archeologa.“
(M. Katolická, V. Crhová, 6. C)